HemlingbyMedia

 • Digitalisering
 • Webb
 • PR
 • Kommunikation
 • Media
Mission

Pricksäker
digitalisering

Kunders förväntningar förändras ständigt och företag måste snabbt anpassa sina affärsmodeller och strategier för att inte tappa fart och bli omsprungna.

Vi skräddarsyr ert behov och lyfter ert erbjudande genom digital affärs- och verksamhetsutveckling.

Vad vi gör

Vi gör inte bara ”en snygg hemsida”. Vi tar allt minst ett steg till. Vi förstår den digitala förändringen som mer och mer övertar beslutsfattande positioner och inköpsfunktioner. De har höga krav. Skall ni klara er och överleva behöver ni kunna möta de kraven.

De traditionella sälj och inköpsprocesserna tinar bort. Enligt PwC kommer digital natives* att ta över majoriteten av inköpsbesluten redan 2021.

*Digital native – generation uppväxta då internet var en väsentlig del av samhället.

Hur vi gör

    • Digital affärsutveckling
    • Digital content
    • Storytelling
    • Webshops och Product Information Management
    • Förståelse om verksamheter mot user experience
    • Fotografering och film

   Vi tar hand om våra kunders hela digitala resa på nätet.

Fokusera inte på att tjäna pengar, fokusera på att bli den det är enkelt att göra affärer med.

Redo för ert nästa steg?

Kontakta
oss

 info@hemlingbymedia.se
 Lövens Tä 2, 802 57 Gävle