HemlingbyMedia

  • Digitalisering
  • Webb
  • PR
  • Kommunikation
  • Media

Vad vi gör

Vad vi gör

Vi gör inte bara “en snygg hemsida” som många kan och gör. Vi tar allt minst ett steg till. Vi förstår den digitala förändringen med digital natives* som mer och mer övertar beslutsfattande positioner och inköpsfunktioner. De har höga krav. Skall ni klara er och överleva behöver ni kunna möta de kraven.

De traditionella sälj och inköpsprocesserna tinar bort. Enligt PwC kommer digital natives* att ta över majoriteten av inköpsbesluten redan 2021.

*Digital native – generation uppväxta då internet var en väsentlig del av samhället.